Ugovor o putovanju

Obrazac sa standardnim informacijama za ugovore o putovanju u paket-aranžmanu kad je moguća upotreba poveznica

Ponuđena kombinacija usluga putovanja jest paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu.

Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžmane. Turistička agencija MOTORATIA D.O.O. turistička agencija u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline.

Turistička agencija MOTORATIA D.O.O. turistička agencija, ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.

Više informacija o najvažnijim pravima vezano uz ugovor o paket-aranžmanu možete dobiti na linku OPĆI UVJETI I UPUTE ZA TURISTIČKE ARANŽMANE.

Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu

 • Putnici će dobiti sve bitne informacije o paket-aranžmanu prije sklapanja ugovora o putovanju u paket- aranžmanu.
 • Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom.
 • Putnici dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili turističkom agencijom.
 • Putnici mogu prenijeti paket-aranžman na drugu osobu uz obavijest o tome u razumnom roku i moguće plaćanje dodatnih troškova.
 • Cijena paket-aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijena goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket- aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8 % cijene paket-aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako organizator pridrži pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova.
 • Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket-aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket-aranžmana trgovac odgovoran za paket-aranžman otkaže paket-aranžman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu.
 • Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket- aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi  koji bi mogli utjecati na paket-aranžman.
 • Osim toga, putnici u bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koja se može opravdati.
 • Ako nakon početka paket-aranžmana značajne elemente paket-aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid.
 • Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način.
 • Ako se putnik nađe u poteškoćama, organizator mu mora pružiti pomoć.
 • Ako organizator, ili u pojedinim državama članicama prodavatelj, postane nesolventan, osigurava se povrat plaćanja. Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj postane nesolventan nakon početka paket-aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osigurana je repatrijacija putnika.

Organizator/prodavatelj MOTORATIA D.O.O. turistička agencija ugovorila je zaštitu u slučaju nesolventnosti kod Triglav osiguranje d.d., Antuna Heinza 4, Zagreb, OIB: 29743547503, Polica osiguranja od odgovornosti – broj police 990007063140. Ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti organizatora/prodavatelja putnici mogu stupiti u kontakt sa osigurateljem putem web stranice www.triglav.hr i po potrebi s nadležnim tijelom vlasti.

Poveznica na Direktivu EU 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim aranžmanima

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=HR)

Poveznica na Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017, 25/19, 42/20, 70/21)

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=zakon+o+pru%c5%beanju+usluga+u+turizmu&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da).

Podatci o trenutno notificiranim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta:

http://potrosac.mingo.hr/hr/potrosac/clanak.php?id=12645

Platforma  za mrežno rješavanje potrošačkih sporova dostupna je na poveznici:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase.

Imate li pitanja ili komentar?

Ako vas zanima nešto posebno, ili vam samo trebaju dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte.

Kontaktirajte nas e-mailom:
info@motoratia.com ili koristite obrazac za upit.

Ako ste spremni za nezaboravno iskustvo, rezervirajte vožnju odmah!

Tvrtka

Motoratia d.o.o. Turistička agencija

Zatišje 8A,
10000 Zagreb, Hrvatska

tel:+385 1 374 5911

info@motoratia.com

Safe stay in Croatia

Powered by

Copyrigthts 2021. MOTORATIA d.o.o. turistička agencija. All rights reserved.