Raspored

Ožujak 2022

DateDurationTour
22.3. – 24.3.3 days tourDubrovnik tour
27.3.1 day tourOne day round trip
30.3. – 31.3.2 days tourCoast, peninsula, island & ferry tour

Svibanj 2022

DateDurationTour
4.4. – 5.4.2 days tourCoast, peninsula, island & ferry tour
7.4. – 10.4. 4 days tourSplit base four days
12.4. – 13.4.2 days tourCoast, peninsula, island & ferry tour
15.41 day tourOne day round trip
17.4. – 20.4.4 days tourSplit base four days
26.4. – 28.4.3 days tourDubrovnik tour

Lipanj 2022

DateDurationTour
1.5. – 4.5.4 days tourSplit base four days
7.5. – 9.5. 3 days tourDubrovnik tour
12.5. – 13.5.2 days tourCoast, peninsula, island & ferry tour
15.5.1 day tour One day round trip
17.5.1 day tour One day round trip
20.5. – 28.5.8 days tour1000 miles through Croatia

Srpanj 2022

DateDurationTour
1.6. – 2.6.2 days tourCoast, peninsula, island & ferry tour
4.6.1 day tourOne day round trip
6.6. – 13.6.8 days tour1000 miles through Croatia
18.6. – 21.6.4 days tour Split base four days
24.6. – 26.6.3 days tour Dubrovnik tour
29.6. – 30.6.2 days tourCoast, peninsula, island & ferry tour

Kolovoz 2022

DateDurationTour
3.7. – 10.7.8 days tour1000 miles through Croatia
15.7. – 18.7.4 day tourSplit base four days
21.7. – 23.7.3 days tourDubrovnik tour
26.7. – 27.7.2 days tour Coast, peninsula, island & ferry tour
29.7. – 30.7.2 days tour Coast, peninsula, island & ferry tour
31.7.1 day tour One day round trip

Rujan 2022

DateDurationTour
3.8. 10.8.8 days tour1000 miles through Croatia
15.8. – 17.8.3 days tourDubrovnik tour
20.8. – 21.8.2 days tourCoast, peninsula, island & ferry tour
24.8. – 27.8.4 days tour Split base four days
29.8. – 31.8.3 days tour Dubrovnik tour

September 2022

DateDurationTour
3.9. – 10.9.8 days tour1000 miles through Croatia
14.9. – 17.9.4 days tourSplit base four days
20.8. – 21.8.3 days tour Dubrovnik tour
25.9. – 26.9.2 days tour Coast, peninsula, island & ferry tour
28.9.1 day tour One day round trip
30.9.1 day tour One day round trip

October 2022

DateDurationTour
3.10. – 10.10.8 days tour1000 miles through Croatia
15.10. – 17.10.3 days tourDubrovnik tour
20.10. – 23.10.4 days tourSplit base four days
26.10. – 27.10.2 days tour Coast, peninsula, island & ferry tour
29.10.1 day tourOne day round trip
31.10.1 day tour One day round trip